Farnosť Blumentál


Trvalé oznamy

 • Úradné hodiny jednotlivých poradní Charity Blumentál
  Právna poradňa Do právnej poradne sa treba vopred prihlásiť a objednať na č.t. 0907 605 197
  Služby psychologickej pomociPsychologická pomoc pre dospelých a seniorov. Je potrebné vopred sa ohlásiť na č.t. 0949 461 361
  Výučba práce s počítačom Opäť otvárame kurz počítačovej gramotnosti. Stretnutia budú vo charitnej miestnosti na Vazovovej ul. 8, každú stredu o 18:00 hod. Kurz začína od 21. 9. 2022.
  Sociálna poradňavzhľadom na pripravovanú zmenu (čas poskytovaných služieb  novou aktivistkou) s problémami v sociálnej oblasti sa treba obrátiť najprv telefonicky na č.t. 0949 461 361. Novú informáciu včas zverejníme aj na tejto stránke.
  Ponúkame-Po dlhšej prestávke opäť pripravujeme pre záujemcov kurz anglického jazyka.
  Prvé stretnutie s lektorkou sa uskutoční v utorok 20. septembra 2022 o 18-tej hod. v seminárnej miestnosti Farského úradu na Vazovovej 8, kde dostanete všetky potrebné informácie a rozpis stretnutí.
 • Do právnej poradne sa môžte prihlásiť aj vopred mailom, na adresu charita.blumental@gmail.com
 • Svoje otázky na sociálnu poradňu môžt poslať vopred mailom na adresu: socialna.poradna@charitablumental.sk
 • Uvedené služby poskytujeme v kancelárii Charity v priestoroch farského úradu na Vazovovej ul. 8, všetky služby sú bezplatné

Aktuálne oznamy

 • Dôležitá informácia pre rodičov  k letnému táboru

  Ak si chcete uplatniť zľavu z poplatku za letný tábor (osamelé matky, viacdetné rodiny a pod.), treba prísť do kancelárie charity (Farský úrad Vazovova 8)  a to v  termínoch:

  • v stredu 31. 5. 2023 od 16.30 do 18.oo hod.
  • vo štvrtok 1. 6. taktiež od 16.30 do 18.oo hod.


  kde po zvážení a uznaní dôvodov na zľavu,  zaplatíte čiastku v hotovosti, t.j.60 €.


  V prípade, že sa v týchto termínoch nedostavíte osobne  a ani neuhradíte plnú sumu priamo na účet charity, (bez osobnej konzultácie, nebudeme akceptovať zľavnenú sumu zaslanú priamo na účet charity),  budeme to považovať, že  o účasť dieťaťa na tábore už nemáte záujem.
  Ďakujeme za pochopenie a rešpektovanie pravidiel.

Aktuálne akcie

Program v klube

Hľadáme