Farnosť Blumentál


Trvalé oznamy

 • Úradné hodiny jednotlivých poradní Charity Blumentál
  Právna poradňa Do právnej poradne, ktorá poskytuje svoje služby v stredu sa treba vopred prihlásiť a objednať na č.t. 0907 605 197
  Služby psychologickej pomociPsychologická pomoc pre dospelých a seniorov. Je potrebné vopred sa ohlásiť na č.t. 0949 461 361
  Psychologická pomoc pre deti – taktiež sa treba vopred objednať na č.t. 0949 461 361.
  Výučba práce s počítačom
  (+ využívanie služieb internetu a pod.)
  - v utorok od 17.30 - 19.oo hod. Treba sa vopred prihlásiť na č. t. 0911 202 134
  Sociálna poradňavzhľadom na pripravovanú zmenu (čas poskytovaných služieb  novou aktivistkou) s problémami v sociálnej oblasti sa treba obrátiť najprv telefonicky na č.t. 0949 461 361. Novú informáciu včas zverejníme aj na tejto stránke
  Ponúkame- doučovanie angličtiny pre začiatočníkov
  - konverzáciu
  (pre úplných začiatočníkov plánujeme otvoriť ďalší kurz, v prípade, že bude dostatočný záujem a podarí sa nám zabezpečiť aktivistu, (Včas budeme informovať na tejto stránke aj vo výveske pred kostolom )
  Konverzácia v anglickom jazykuChcete sa zdokonaliť v anglickom jazyku? Máte možnosť využiť bezplatný kurz pre pokročilých.
  Kedy: každú stredu od 17.30 hod. do 20.oo hod
  Miesto: kancelária charity Blumentál na Vazovovej 8 (priestory farského úradu)
  Príďte, určite sa budete cítiť príjemne a kde Vás medzi sebou radi privítajú!
  Angličtina pre mienre pokročilých
  Kedy: každý utorok od 18.30 hod. do 19:30 hod
 • Do právnej poradne, a na výučbu práce s počítačom sa môžte prihlásiť aj vopred mailom, na adresu charita.blumental@gmail.com
 • Svoje otázky na sociálnu poradňu môžt poslať vopred mailom na adresu: socialna.poradna@charitablumental.sk
 • Uvedené služby poskytujeme v kancelárii Charity v priestoroch farského úradu na Vazovovej ul. 8, všetky služby sú bezplatné

 • Došlo k chybe pri načítavaní liturgických čítaní.

Aktuálne oznamy

 • Informácia k prihlasovaniu detí na letný tábor v ŠvP Detvianska Huta od 24.7. - 31.7. 2021

  Vyplnenú prihlášku treba odovzdať v kancelárii FÚ na Vazovovej 8, počas úradných hodín do 15. mája 2021.Termín, kedy bude treba zaplatiť poplatok za dieťa, nájdete včas na výveske pred kostolom, aj na stránke charity www.charitablumental.sk (platí sa v hotovosti, nie na účet!), pri platení Vám odovzdáme k LT písomné inštrukcie a potrebné tlačivá!

    Veríme, že v tomto roku sa nám letný tábor podarí zrealizovať a deti prežijú príjemný týždeň plný hier a prekvapení.

Aktuálne akcie

Program v klube

Hľadáme

 • Hľadame zdravotníka- zdravotníčku

  Keďže v ostatných rokoch sú sprísnené pravidlá, čo sa týka osôb, ktoré môžu vykonávať  funkciu zdravotníka:
   môže to byť iba lekár, diplomovaná sestra alebo záchranár,
   už  v predstihu sa obraciame s prosbou, ak spĺňate niektorú z týchto podmienok a ste ochotný/ochotná venovať deťom týždeň
  (5 pracovných dní) svojej dovolenky , skontaktujte sa s nami telefonicky, č.t. 0949 461 361,
  alebo mailom: charita@charitablumental.sk, kde Vám poskytneme potrebné podrobnejšie informácie.  (plánovaný termín je od 24.7.do 31.7. 2021, miesto pobytu ŠvP Detvianska Huta)
  Táto služba, ako všetky služby poskytované našou charitou  je bezplatná,  animátorom a zdravotníkovi na LT uhrádzame  iba stravu a ubytovanie.
  Veríme, že nájdeme pochopenie a ochotu a že sa zapojíte do tejto formy pomoci rodinám s deťmi.
  Vopred vďaka za pochopenie a pomoc.

 • Do našej poradne psychologickej pomoci pre dospelých hľadáme  veriacu  psychologičku/psychológa.

  Ide o bezplatnú dobrovoľnícku spoluprácu s našou blumentálskou charitou.
  Veríme, že naša prosba nezostane bez odozvy a že  sa rozhodnete venovať časť svojho voľného času  a zapojíte sa medzi našich spolupracovníkov - aktivistov.

  Vopred vďaka!
  Podrobné informácie  sa dozviete  na č. t. 0949 461 361