Farnosť Blumentál


Trvalé oznamy

 • Úradné hodiny jednotlivých poradní Charity Blumentál
  Právna poradňa- 1. a 3. štvrtok v mesiaci v čase od 9.oo - 11.oo hod
  Do právnej poradne, ktorá poskytuje svoje služby v stredu sa treba vopred prihlásiť a objednať na č.t. 0907 605 197
  Služby psychologickej pomociPsychologická pomoc pre dospelých a seniorov. Je potrebné vopred sa ohlásiť na č.t. 0940 186 077 a to v čase od 17.oo – 19.oo hodiny
  Psychologická pomoc pre deti – taktiež sa treba vopred objednať na č.t. 0949 461 361.
  Výučba práce s počítačom
  (+ využívanie služieb internetu a pod.)
  - v stredu od 17.30 - 19.oo hod.
  Sociálna poradňavzhľadom na pripravovanú zmenu (čas poskytovaných služieb  novou aktivistkou) s problémami v sociálnej oblasti sa treba obrátiť najprv telefonicky na č.t. 0949 461 361. Novú informáciu včas zverejníme aj na tejto stránke
  Ponúkamedoučovanie, resp. zdokonaľovanie sa v konverzácii v  anglickom jazyku
  Záujemcovia o doučovanie z angličtiny dostanú podrobnú informáciu taktiež na č.t. 0949 461 361 a môžu sa prihlásiť aj mailom na mailovej adrese: charita@charitablumental.sk
 • Do právnej poradne, a na výučbu práce s počítačom sa môžte prihlásiť aj vopred mailom, na adresu charita.blumental@gmail.com
 • Svoje otázky na sociálnu poradňu môžt poslať vopred mailom na adresu: socialna.poradna@charitablumental.sk
 • Uvedené služby poskytujeme v kancelárii Charity v priestoroch farského úradu na Vazovovej ul. 8, všetky služby sú bezplatné

Aktuálne oznamy

 • 2% z dane

  Občianske združenie Charita Blumentál má možnosť aj v roku 2018 prijímať 2 % z dane zo mzdy za rok 2017. Ďakujeme všetkým, ktorý nás podporili v minulom roku. Vďaka Vám sme mohli uskutočniť všetky plánované akcie a aktivity. Prosíme o Vaše pochopenie a pomoc touto formou aj v tomto roku.
  Pre dobrodincov, ktorý sa rozhodli darovať Charite Blumentál 2% svojich daní sme pripravili stručný postup, ako na to a aj predvyplnené tlačivo.

Aktuálne akcie

Program v klube

Hľadáme