Farnosť Blumentál


Trvalé oznamy

 • Úradné hodiny jednotlivých poradní Charity Blumentál
  Právna poradňa Každý piatok od 10.00 – 11.oo hod.
  Tel. 0949 154 957
  Poradňa psychologickej pomoci pre dospelýchTreba sa vopred objednať na č.t. 0949 461 361
  Kurz počítačovej gramotnosti Každú stredu od 18.oo – 19.oo hod.
  Sociálna poradňavzhľadom na pripravovanú zmenu (čas poskytovaných služieb  novou aktivistkou) s problémami v sociálnej oblasti sa treba obrátiť najprv telefonicky na č.t. 0949 461 361. Novú informáciu včas zverejníme aj na tejto stránke.
  Kurz anglického jazykaKaždý utorok od 18.oo – 19. oo hod. Výučba sa koná v učebni Cirkevnej SOŠ elektrotechnickej na Vazovovej 12
 • Uvedené služby (okrem kurzu anglického jazyka) poskytujeme v kancelárii Charity v priestoroch farského úradu na Vazovovej ul. 8
 • Všetky služby sú bezplatné.

Aktuálne oznamy

Aktuálne akcie

Program v klube

Hľadáme