Zoznam dobrodincov, ktorí poskytli v roku 2017 svoj milodar Občianskemu združeniu Charita Blumentál Bratislava

Antolík Pavel

Aixingerová

Baláž Juraj

Cucorová Mária

Hrinko Ján

Jančovičová Magdaléna

Jenčová, Rolandová, Žlnayová... rod.

Kamendy Jozef

Kollár Milan

Košutovci

Lazarovič Tibor

Lesňáková Soňa

Lošonská

Luchavová Alžbeta

Méres Miloš

Moravčík Miloš

Popelka Emil

Suchalová Terézia

Szabová Antónia

 

Dotácia MČ Staré Mesto – letný tábor + aktivity pre seniorov

Dotácia MČ Nové Mesto – letný tábor

Výťažok z burzy ZŠ Vazovova ul. - venovaný našej charite

Všetkým dobrodincom, aj tým anonymným, ktorých mená nepoznáme,  ako aj Mestským častiam, ktoré nám poskytli dotácie na naše aktivity, vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň!

 --------------------------

Úprimné poďakovanie patrí aj  Vám všetkým, ktorí ste svoje 2 % z dane zo mzdy za rok 2016 venovali práve nášmu občianskemu združeniu.

Aj v roku 2018 tak môžeme bez problémov zabezpečiť všetky plánované akcie a aktivity.

 Želáme Vám požehnaný, pokojný rok 2018!

Ospravedlňujeme sa, ak nie je Vaše meno napísané správne, niekedy býva na výpise dosť  nečitateľné. V prípade, ak ste na náš účet prispeli a nie ste v zozname, kontaktujte nás, kvôli príp. reklamácii. Ďakujeme za pochopenie.